Friday, 13 August 2010

Bagaimana Bila Al-Quran Benar?

Bagaimana Bila Al-Quran Benar?

Sebelum Adam di cipta,
Sebelum para malaikat ada,
Sebelum bumi dan 7 lapis langitnya,
Sebelum apapun,,,
Hanya ada Allah sendirian,

“Dia ada di ruang kosong yang atas dan bawahnya hanya ada kehampaan, kemudian Dia menciptakan Singgasana-Nya di atas air.”
(Lihat : HR Ahmad)

Allah kemudian menciptakan Pena, dan dengan Kuasa, Ke-Maha Tahu-an, Kebijakan, dan Keadilan-Nya, Dia perintahkan untuk menulis semua kejadian yang akan terjadi hingga hari Kiamat nanti.
(Lihat : HR Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidzi)
50 ribu tahun setelahnya, diciptakanlah langit dan bumi ini.
(Lihat : HR Muslim)
Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa;
Kemudian Dia bersemayam di atas `Arsy Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya.


Mengetahui apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya.
(QS Al-Hadid : 4)
Sungguh penciptaan semesta ini lebih dahsyat dan agung daripada penciptaan manusia akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui
(QS Al-Mu’min : 57)
Kita tak lebih hanya setitik debu dibandingkan kerajaan Allah,
Sungguh ibadah kita tak akan membuat-Nya bertambah kaya,
keingkaran kita tak akan membuat-Nya hina,

Kitalah yang memerlukan Dia, dan Sang Pencipta itu tidak memerlukan makhluk-Nya, (Lihat QS. Al-Faathir : 15)
Namun (kebanyakan) manusia tidak mengagungkan-Nya dengan layak, (QS. Al-Hajj : 74)
Mereka tiba-tiba menjadi penentang Tuhan padahal dicipta dari air hina, (QS. Yasin : 77)
Sebagian sibuk mengumpulkan dunia,
Menganggap hartanya akan mengabadikannya
(QS. Al-Humazah : 3)

Sebagian menyangsikan kebangkitan,
Menganggap kematian akhir dari segalanya
(QS. Al-Waqi’ah : 47)

Sebagian terlena dalam kubangan maksiat,
Menganggap Tuhan pasti akan memaafkan perbuatan hinanya
(QS. Fushshilat : 50)

Hingga hari pertanggung jawaban itu benar-benar tiba,
Mereka gaduh!!
“Duhai Tuhanku, mengapa Engkau membangkitkanku dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya adalah seorang yang bisa melihat?”
Allah menjawab:
“Demikianlah, telah datang kepadamu ayat-ayat Kami, maka kamu melupakannya, dan begitu (pula) pada hari ini kamu pun dilupakan”.
(QS. Thahaa : 124-125)
Mereka gundah!!
“Aduhai celaka kami, lihatlah catatan amal ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak (pula) yang besar, melainkan ia mencatat semuanya!”
(QS. Al-Kahfi : 49)
Mereka melihat tumpukan dosa dan kehinaan,
Berharap,
andaikan bisa menebus semuanya itu
dengan mengorbankan anak-anaknya,
mengorbankan istri dan saudara-saudaranya,
mengorbankan kerabat yang biasa melindunginya dulu,
berharap bisa mengorbankan semua manusia yang ada di bumi sementara ia diselamatkan!

(Lihat QS. Al-Ma’arij : 11)


Sumber Artikel :  http://sholikul.com/2010/05/bila-quran-benar.html

No comments:

 

Blogger news

    follow me on Twitter

    Blogroll

    About

    Bookmark and Share